Continguts 4t ESO- OPTATIVA

DIMENSIÓ, PERCEPCIÓ I ESCOLTA

VISIÓ I PERCEPCIÓ

FONAMENTS DEL LLENGUATGE VISUAL

FORMA I CONFIGURACIÓ

EXPRESSIÓ, INTERPRETACIÓ I CREACIÓ

TÈCNIQUES I SISTEMES DE REPRESENTACIÓ

CREACIÓ ARTÍSTICA

SOCIETAT I CULTURA

FUNCIÓ SOCIAL DE L'ART