Continguts 1r ESO

ENTRE TU I JO

1 - El meu reflex

CONFIGURACIÓ DE LA IMATGE BIDIMENSIONAL

1.   El punt

2.   La línia

3.   La forma

4.   La textura

5.   El color

6.   Tècniques de dibuix i pintura

7.   El dibuix del rostre

8.   La il·luminació

9.   El clarobscur

10. El grau d'iconocitat

2 - Som un equip

LA PERCEPCIÓ. L'EXPRESSIÓ TRIDIMENSIONAL

1.  La percepció

      Les il·lusions òptiques

      Les lleis de la Gestalt

2.  L'expressió tridimensional

3.  La línia i el pla

4.  La forma

5.  La grandària

6.  La textura

7.  El color

AIXECANT EL VOL

3 - De l'aula a casa

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

 

1.  La comunicació

      La comunicació visual

2.  La fotografia

3.  La imatge en moviment 

4.  El llenguatge audiovisual

5.  El cinema d'animació

4 - Somiatruites

LA CREACIÓ ARTÍSTICA

1.  El procés de creació

      La preparació

      La incubació

      La il·luminació

      L'execució

      La verificació

2.  La composició i la seva expressivitat

      L'estructura de la composició

      Valors expressius de la composició

3.  El còmic

4. El disseny gràfic

EL FUTUR ÉS NOSTRE

5 - Un nou rumb

TRAÇATS GEOMÈTRICS BÀSICS

 

1. El punt, la línia i el pla

2. La recta

3. Els angles

4. Les formes poligonals

5. La circumferència

6. Els polígons regulars

7. Els polígons estrellats

6 - Un món sostenible

CONFIGURACIONS GEOMÈTRIQUES

1. Les xarxes modulars

2. Transformacions geomètriques

     Isomètriques

     Isomòrfiques

     Mètode de quadrícula

     L'escala

3. Els indicadors de profunditat

4. La perspectiva cònica

5. Geometria en la natura